Bài viết

Đã đến lúc em phải quên anh rồi.

Đã đến lúc em phải quên anh rồi.

Ai cũng cứ bảo con gái khi yêu thì đừng nên quá lụy tình, chỉ thiệt bản thân mình. Nhưng mà ai ơi, tình cảm con người có phải là cục gạch hay mẫu gỗ đâu mà hư hỏng thì vứt đi và thay…
Cái thai trong bụng đã lớn dần lên, trong khi em là đứa con gái chẳng biết gì, chỉ biết yêu và chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ làm mẹ, phải gánh trách nhiệm chăm lo cho người khác.

Anh bỏ rơi em khi em đang mang thai , em biết phải làm sao đây?

Đứa con gái như em vì yêu anh nên cũng chỉ biết yêu và tin tưởng vào những gì anh nói, coi đó là động lực của bản thân mình. Em đâu hay, anh đang lừa dối em, để chiếm đoạt được em... Anh…