Bài viết

tập đoàn Dược phẩm Vimedimex

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm vimedimex

Năm 1984, Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) ra đời. Từ 1 công ty với lĩnh vực hoạt động cốt lõi là dược phẩm, y tế và tài chính, năm 2014, Vimedimex Group đã mạnh bạo bước…
Vimefulland

Tập đoàn dược phẩm Vimedimex trên thị trường bất động sản

Khởi đầu từ một công ty kinh doanh dược phẩm, rồi đến lĩnh vực tài chính rất thành công, từ năm 2014, chủ đầu tư Vimedimex đã mạnh dạn bước vào kinh doanh bất động sản với…
Belleville Hà Nộ

Thị trường bất động sản đón nhận thành viên mới tiềm năng

Nửa cuối năm 2016, thị trường BDS nóng dần lên khi liên tục đón nhận nhiều sản phẩm chất lượng tốt được triển khai kỹ lưỡng của những chủ đầu tư ngành dược phẩm, dệt may,…

Vimefulland , chủ đầu tư dự án the eden rose

VimeFulland Chính Là đơn vị chủ đầu tư trực tiếp của sản phẩm dự án The Eden Rose Nhưng VimeFulland là ai? VimeFulland là tập đoàn dược phẩm Vimedimex được thành lập từ năm 1984, tại…